Trening osobisty

W odróżnieniu od innych trenerów, którzy na sali ćwiczeń chodzą od jednej osoby do drugiej, korygując i podpowiadając, twój trener skupia swoją uwagę podczas treningu tylko na tobie lub niewielkiej grupie osób. Niesie to ze sobą dużo więcej korzyści dla trenującego pod okiem takiego instruktora. Do najważniejszych należą:

  • Bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń
  • Duży poziom motywacji
  • Nauka prawidłowej techniki ćwiczeń
  • Realizowanie indywidualnego programu dietetycznego i treningowego
  • Elastyczność w dobieraniu godzin treningów
  • Duża skuteczność w osiąganiu zamierzonego celu
  • Nawiązywanie więzi z trenerem osobistym
  • Brak monotonii spowodowanej treningiem samodzielnym